Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015

THƯƠNG NGƯỜI DƯNG


                                                                                 

Bài tình anh bán chiếu do Út Trà Ôn ca.**Cảm tác bài thơ Ghẹo Người Dưng của Hoài Việt.