a

Họp mặt Cựu hoc sinh Hoàng Diệu khóa 71-78 KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG tổ chức lúc 14 giờ thứ bảy ngày 16/6/2018 tại nhà hàng Dương Lái số 137 đường Mạc đỉnh Chi Phường 9 TP Sóc Trăng

b

b
Chúc Cô Thầy, anh chị em đồng môn trường Hoàng Diệu và thân hữu luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc