a

KÍNH CHÚC THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC

b

b
BÀI VỞ CỘNG TÁC XIN GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM HOẶC THANHKHANHHOANGDIEU@YAHOO.COM.VN THÀNH THẬT CÁM ƠN.